bicicool·laboracions

col·laboració f 1 Acció de col·laborar; 2 l'efecte.
col·laborar v intr Treballar en comú amb algú, especialment en una obra literària, artística, científica.


Bicicool·laboracions és una nova pàgina/secció dins de bicinova2, una llista in crescendo oberta a la participació a tots i totes a qui agrada aquest blog i les bicicletes clàssiques.
La idea és continuar retratant diversitat de bicicletes clàssiques i seguir aprofundint en el coneixement tècnic i històric de totes elles, motivant també la creativitat i diversitat periodística, i en definitiva, compartir i fer créixer aquesta aficció que ens uneix. Aquest és l'objectiu, sumar esforços en benefici de tots i totes.

Tens una bici clàssica i especial de la que t'agradaria fer-ne un reportatge i publicar-lo?
Aquí ho pots fer.

Al final de la pàgina pots llegir tota la informació i condicions d'ús.
(hay también la traducción en castellano, mas abajo, en color azul)

Moltes gràcies per endavant.
Abril 2014


NOTA:
Setembre 2015: degut al minso fluxe d'aportacions en aquesta secció del blog,  a partir d'ara s'accepten també reportatges únicament fotogràfics, sense el condicionant de l'escriptura, per si algú més s'anima a participar. 
Septiembre 2015: debido al reducido flujo de aportaciones en esta sección del blog, desde ahora se aceptan también reportajes únicamente fotográficos, sin el condicionante de la escritura, por si alguien más se anima a participar.

A continuació hi ha el llistat de les bicicletes publicades, en ordre cronològic (clicant damunt del nom o la foto s'accedeix a cada reportatge).

http://bicinova2.blogspot.com.es/2014/05/bicicoollaboracions-raleigh-chopper-la.html


INFORMACIÓ PRÀCTICA i CONDICIONS D'ÚS

- La participació en aquesta secció del blog és oberta a tothom.

- La idea és presentar una bicicleta en forma de reportatge gràfic. L'estil, forma, contingut del reportatge és  lliure però en base a fotos i text.

- L'autor/a ha de signar amb nom o pseudònim, i es fa responsable del contingut del reportatge.

- No hi ha intercanvi econòmic, bicinova2 no paga ni cobra res per publicar, ni ara ni tampoc més endavant, ni tampoc es fa responsable d'un mal ús de la informació que terceres persones en puguin fer en un futur. 

- L'autor/a podrà indicar si té interés en vendre la bicicleta presentada, però qualsevol transacció que se'n pugui derivar és responsabilitat seva, i ho farà de forma privada, mitjançant pàgines externes de compra-venda a internet (com ebay, segundamano, milanuncios...). Bicinova2 se'n desvincula totalment.

- Aquesta secció no vol ser una pàgina d'anuncis, ni que l'objectiu final de l'autor/a d'un reportatge sigui anunciar la seva bicicleta.  

- Si una bicicleta presentada a bicicol·laboracions passa en un futur a ser propietat d'una altra persona, només l'autor/a original del reportatge té els drets sobre les imatges i el text. En relació a això, si en un futur algun autor/a vol que el seu reportatge sigui eliminat del blog només ho haurà de comunicar, explicant els motius i el post serà eliminat seguidament. Ara bé, en un cas així bicinova2 es reserva el dret de deixar constància dels motius per els quals una bicicool·laboració ha estat eliminada del blog.  

- Bicinova2 també es reserva el dret d'admisió, i podrà eliminar qualsevol reportatge amb el que estigui disconforme. En tal cas els motius també es farien constar.

- La participació implica estar d'acord i respectar totes aquestes condicions.FOTOS

- Entre 10 i 20 fotos és un nombre suficient per visualitzar la bici.

- La propietat de les fotos és sempre de l'autor/a, que si vol hi pot afegir una marca d'aigua pròpia i personalitzada. Bicinova2 només indicarà per escrit que el copyright és de l'autor que correspongui.

- És molt recomanable que l'autor/a conservi les pròpies fotos en el seu format original i només envii còpies a tamany reduït, que seran les publicades.

- El tamany desitjat per publicar les fotos és entre 1500 i 2000 píxels pel costat més llarg. En tot cas si es reben més grans, les reduiré jo mateix fins aquest tamany.TEXT

- Totalment lliure en forma, estil i extensió.

- Pot ser escrit en qualsevol idioma (preferiblement en català o castellà).

- El títol del reportatge és important, i també lliure, en forma, estil i extensió. Però sempre anirà precedit de la paraula   bicicool·laboració: " titol del reportatge "COMPOSICIÓ

- L'ordre de les fotos i el repartiment del text caldrà que estigui ben especificat. Si no es així, ho muntaré una mica jo mateix al meu aire.

- També caldrà deixar muntats els enllaços (links) cap a altres pàgines d'internet que pugui contenir el text.

- Si algu vol incloure video aquest ha d'estar ja pujat a Youtube, Vimeo... on sigui que hi hagi ubicat el film en qüestió.BICICLETES

- Les bicicletes col·laboradores han de ser "clàssiques", de qualsevol tipus, però que segueixin la idea del blog: bicicletes del segle passat, de sèrie, restaurades, transformades, bicicletes rares, prototips...

- Si són bicicletes transformades en l'actualitat però en base a material antic, com podrien ser fixies, o customitzacions, o creacions noves i úniques... cal observar que siguin diferents i interessants des d'algun punt de vista, estètic, tècnic, creatiu... i que no siguin repeticions d'un mateix estereotip.

- Es tindrà en compte el diversificar les propostes. Si un model de bicicleta ja ha sortit al blog i és repetitiu no tindrà preferència respecte a d'altres bicicletes poc habituals.

- És important que la bici es vegi bé en tots els seus detalls, i que l'autor expliqui el què vulgui i a la seva manera. Pot explicar les vivències amb la bici, o la seva restauració, o una història personal, o un breu i simple anàlisis tècnic... el què es vulgui:  llibertat narrativa.

- No es tracta de cap concurs ni cap competició, l'important és poder anar veient diversitat de reportatges, estils periodístics i bicicletes diferents, que aportin motivació extra a tothom, i que tindran un lloc virtual a internet on podran ser vistes lliurement per tothom sempre que es vulgui.

 

CONTACTE

- Tant la proposta, com les fotos i text s'hauràn d'enviar per e-mail.

- Primer cal que contacteu, us presenteu i proposeu la bici que us agradaria publicar, i si veig que encaixa bé amb la filosofia del blog us diré una data possible i aproximada de publicació, i ja podreu enllestir el reportatge i enviar-me'l així que l'hagiu completat.

- Cada reportatge serà publicat així que es pugui, segons hi hagi llista d'espera o no, i es vagi compaginant amb les altres seccions del blog, que encara que actualment ralentitzades, segueixen endavant.

- La periodicitat de les publicacións és una incògnita, s'anirà veient sobre la marxa.

- Qualsevol idea, dubtes, crítica, comentaris... són sempre benvinguts.


El mail de contacte és:

ixi54@hotmail.com  ( David )

TRADUCCIÓN EN CASTELLANO

INFORMACIÓN PRÁCTICA y CONDICIONES DE USO
- La participación en esta sección del blog es abierta a todos/as.

- La idea es presentar una bicicleta en forma de reportaje gráfico. El estilo , forma y contenido del reportaje es libre pero en base a fotos y texto.

- El autor/a debe firmar con nombre o pseudónimo , y se hace responsable del contenido del reportaje.

- No hay intercambio económico, bicinova2 no paga ni cobra nada por publicar, ni ahora ni más adelante, ni tampoco se hace responsable de un mal uso de la información que terceras personas puedan hacer en un futuro.

- El autor/a podrá indicar si tiene interés en vender la bicicleta presentada, pero cualquier transacción que pueda derivarse es responsabilidad suya, y lo hará de forma privada, mediante páginas externas de compra-venta en internet (como eBay, Segundamano, Milanuncios...). Bicinova2 se desvincula totalmente de esto.

- Esta sección no quire ser una página de anuncios, ni que el objetivo final del autor/a de un reportaje sea anunciar su bicicleta.

- Si una bicicleta presentada a bicicool·laboracions pasa en un futuro a ser propiedad de otra persona, sólo el autor/a original del reportaje tiene los derechos sobre las imágenes y el texto. En relación a esto, si en un futuro un autor/a quiere que su reportaje sea eliminado del blog sólo deberá comunicarlo explicando los motivos y el post será eliminado seguidamente. Ahora bien, en un caso así bicinova2 se reserva el derecho de dejar constancia de los motivos por los que una bicicool·laboració ha sido eliminada del blog.

- Bicinova2 también se reserva el derecho de admisión, y podrá eliminar cualquier reportaje con el que esté disconforme. En tal caso los motivos también se harían constar.

- La participación implica estar de acuerdo y respetar todas estas condiciones.FOTOS

- Entre 10 y 20 fotos es un número suficiente para visualizar la bici.

- La propiedad de las fotos es siempre del autor/a, que si quiere puede añadir una marca de agua propia y personalizada. Bicinova2 sólo indicará por escrito que el copyright es de quien corresponda.


- Es muy recomendable que el autor/a conserve en su poder las propias fotos en su formato original y sólo envíe copias a tamaño reducido, que serán las publicadas.

- El tamaño deseado para publicar las fotos es entre 1500 y 2000 píxeles por el lado más largo. En todo caso si se reciben más grandes las reduciré yo mismo hasta ese tamaño.TEXTO
- Totalmente libre en forma, estilo y extensión.

- Puede ser escrito en cualquier idioma (preferiblemente en catalan o castellano)

- El título del reportaje es importante, y también libre, en forma, estilo y extensión. Pero siempre irá precedido de la palabra bicicool·laboracions: "titulo del reportaje"

COMPOSICIÓN

- El orden de las fotos y el reparto del texto deberá estar bien especificado. Si no es así , lo montaré un poco yo mismo a mi aire.

- También se deberá dejar montados los enlaces (links ) a otras páginas de internet que pueda contener el texto.

- Si alguien quiere incluir video éste debe estar ya subido a Youtube , Vimeo ... donde sea que haya ubicado el film en cuestión.


BICICLETAS

- Las bicicletas colaboradoras deben ser "clásicas", de cualquier tipo, pero que sigan la idea del blog: bicicletas del siglo pasado, de serie, restauradas, transformadas, bicicletas raras, prototipos...

- Si son bicicletas transformadas en la actualidad pero en base a material clásico, como podrían ser fixies, o customizaciones, o creaciones nuevas y únicas... hay que observar que sean diferentes e interesantes desde algún punto de vista, estético, técnico, creativo... y que no sean meras repeticiones de un mismo estereotipo.

- Se tendrá en cuenta el diversificar las propuestas. Si un modelo de bicicleta ya ha salido en el blog y es repetitivo no tendrá preferencia respecto a otras bicicletas poco habituales.

- Es importante que la bici se vea bien en todos sus detalles , y que el autor explique lo que quiera y a su manera. Puede explicar las vivencias con la bici, o su restauración, o una historia personal, o un breve y simple análisis técnico... lo que se quiera; libertad narrativa.

- No se trata de ningún concurso ni competición, lo importante es poder ir viendo diversidad de reportajes, estilos periodísticos y bicicletas diferentes, que aporten motivación extra a tod@s, y que tendrán un lugar virtual en internet donde podrán ser vistas libremente por todo el mundo siempre que se quiera.


CONTACTO

- Tanto la propuesta, como las fotos y texto se deberán enviar por e-mail.

- Primero contactar,  presentarse y proponer la bici de la que le gustaría hacer el reportaje, y si encaja bien con la filosofía del blog os daré una fecha posible y aproximada para su publicación, y ya se podrá terminar el reportaje y enviármelo.

- Cada reportaje será publicado cuando se pueda , según haya lista de espera o no , y se vaya compaginando con las otras secciones del blog, que aunque actualmente ralentizadas , siguen adelante.

- La periodicidad de los reportajes es una incógnita, se irá viendo sobre la marcha.

- Cualquier idea, dudas, crítica, comentarios... son siempre bienvenidos.


Muchas gracias
ixi54@hotmail.com    
(David)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada